Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Metsäsydän Oy
Y-tunnus: 2961309-7
Osoite: Junninmäentie 53
Postinumero: 52200
Postitoimipaikka: Puumala
Puhelinnumero: +358 50 4143697
Sähköposti: maria@metsasydan.fi

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Maria Talvitie, Metsäsydän Oy, Junninmäentie 53, 52200 Puumala
Puhelinnumero: +358 50 4143697
Sähköposti:  maria@metsasydan.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tätä nimenomaista tarkoitusta varten antamalla suostumuksella.

5 Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, käyttäjätunnus ja salasana, matkustajan nimi, suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus, mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat, matkustajana asuinosoite, saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa), maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi), matkustusasiakirjan numero (ei tarvita Pohjoismaiden kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta), vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen tai muun syyn takia, vapaaehtoinen tieto: asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (erityistoiveet, esteettömyysasiat ja esim. ruoka-aineallergiat).

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan viipymättä. Paperisia matkustajatietoja säilytetään huolellisesti lukitussa tilassa. Ulkopuolisten pääsy digitaalisiin matkustajatietoihin on estetty salasanoin ja turvatuin datayhteyksin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään. Verkkosivujen käyttäjistä tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9 Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.